Projektet

Varför är Easy Reading-projektet viktigt?

Många webbsidor är svåra att använda för personer med kognitiva svårigheter. Behoven som de har täcks inte helt av de riktlinjer som finns idag och utvecklare känner ofta inte till dem. 

Men webbsidor borde vara tillgängliga för alla och inte bara för några. Att alla har tillgång till samma information är en viktig aspekt av inkludering. Och även om det är viktigt att utvecklare lär sig mer om tillgänglighet, kommer det ändå ta tid innan varje sida på Internet är anpassad.

Därför utvecklar Easy Reading-projektet ett program för personer med kognitiva svårigheter som kan fungera som stöd på vilken sida som helst på Internet.

Personalization of web-content

Hur fungerar Easy Reading-programmet?

Easy Reading-programmet är ett verktyg som användare kan installera på sina datorer. Det hjälper användaren genom att anpassa innehållet på webbsidan i realtid, baserad på det som just den användaren behöver. Med hjälp att programmet kan varje användare se en anpassad version av vilken sida som helst. Det finns tre huvudfunktioner:

  • Anpassad struktur och layout på sidan
  • Förklaring av innehåll med hjälp av symboler, bilder och filmer
  • Översättning av innehåll till en annan språknivå, till exempel lättläst text eller symbolspråk

Eftersom dessa funktioner visas genom exempelvis pop-up-rutor, text-till-tal eller att man för med musen över texten, så gör det att användaren kan vara direkt på sidan med originalinnehållet. 

De olika funktionerna anpassar sig till varje användare och kan föreslå funktioner som skulle passa baserat på användarens profil. Men användaren kan också välja helt själv vilka funktioner hen vill använda, och när.

Easy Reading-programmet är en molnbaserad infrastruktur baserat på öppen källkod. 

Hur kommer programmet att tas fram?

Att ha med användare med kognitiva svårigheter är grunden till hela projektet. Användarna vet bäst vilka behov och svårigheter de har.

Därför arbetar personer med kognitiva svårigheter som medforskare i alla faser av projektet och driver utvecklingen av ”sina” lösningar. Detta gör att vi är säkra på att målgruppens behov tas med i varje ny fas av utvecklingen. 

A software developer and woman in discussion about software features

Vem har nytta av programmet?

Alla som har svårt att läsa och skriva kan ha nytta av programmet. Det kan vara personer med kognitiva svårigheter, äldre personer eller personer som har ett annat modersmål.

Dessutom kan många personer ha nytta och glädja av att utforska nytt innehåll på Internet genom att anpassa sidan precis som man vill ha den.