Ombudsperson

Är du medforskare i Easy Reading-projektet? Eller deltar du i våra användartestningar? Har du frågor eller funderingar? Då kan du prata med din ombudsperson.

En ombudsperson kan hjälpa dig. Han eller hon kan svara på dina frågor eller ta upp dem med andra medlemmar i projektet och försöka hitta en lösning.

Frågor du kan ställa till din ombudsperson kan till exempel handla om:

  • Informationen vi samlar in om dig
  • Vilka rättigheter du har
  • Om någonting inte känns bra när du deltar i användartesterna

Tyskland, Österrike och Sverige har varsin ombudsperson, så du kan prata ditt eget språk. Ombudspersonerna har erfarenhet av att arbeta med personer som har kognitiva svårigheter.

Ombudsperson Sverige

Helena är processledare och pedagog med fokus på alternativ kommunikation, tillgänglighet och välfärdsteknik. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon arbetar nu på AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Kontakta Helena på
helena@komtill.com.
Helena Molker-Lovén
Sverige
Ombudsperson Tyskland

Monika är medforskare på PIKSL. Hon har arbetat på PIKSL länge och känner många av sina kollegor väldigt väl. Hon är kontaktperson för de som arbetar i projektet på PIKSL och hjälper dem med frågor och problem.
Kontakta Monika på
kniepermonika56@gmail.com.

För större problem, juridiska frågor och frågor från externa parter har IGL också en officiell ombudsman, Benjamin Freese.

Kontakta Benjamin på
benjamin.freese@igl-duesseldorf.de.
Monika Knieper
Tyskland
Ombudsperson Österrike

Kerstin har arbetat med tillgänglighet i mer än 15 år. Hon arbetar som forskningsassistent på Johannes-Kepler-universitetet och håller utbildningar och kurser. Kerstin är expert på lättlästa texter och kundkommunikation.

Kontakta Kerstin på
kerstin.matausch-mahr@gutverstanden.at.
Kerstin Matausch-Mahr
Österrike
Square puzzle with 9 puzzle pieces. In Each piece is the name of one project partner.