Downloads

Handbok för Easy Reading

I handboken kan du läsa om hur det går till när forskare, utvecklare och personer med kognitiva svårigheter forskar tillsammans. 

Handbok Easy Reading.pdf (788 KB)

Informerat samtycke för medforskare

Det informerade samtycket ger information till medforskarna om vad det innebär att medverka i Easy Reading-projektet och vad de har för rättigheter.

Informerat samtycke.pdf (56 KB)

Informerat samtycke för pilottesterna med bilder

Det här samtycket vänder sig till deltagare i projektets pilotstudier. Det är bildsatt för att bli ännu tydligare.

Informerat samtycke med bilder.pdf (196 KB)

Bildstöd - informerat samtycke

För att lättare förstå vad ett informerat samtycke är har Easy Reading tagit fram ett bildstöd med enkel text.

Bildstöd - att delta i projekt

När man ska vara med i ett forskningsprojekt finns det vissa saker som är bra att veta. I det här bildstödet är de viktigaste punkterna förklarade på ett enkelt språk.

Bildstöd - viktigt vid utveckling av ny teknik

Det är viktigt att personer som använder teknik och hjälpmedel är med vid forskning och utveckling av ny teknik. Då kan de se till att den nya tekniken går att använda av så många som möjligt.

I det här bildstödet berättar vi om några av de viktigaste sakerna att tänka på då.

 Bildstöd – viktigt vid utveckling av ny teknik. pdf (182 KB)

Film - informerat samtycke

För att lättare förstå vad ett informerat samtycke är har Easy Reading tagit fram en film med lättläst text och bilder.

Film - att delta i projekt

När man ska vara med i ett forskningsprojekt finns det vissa saker som är bra att veta. I den här filmen är de viktigaste punkterna förklarade på ett enkelt språk och med bilder.

Film - viktigt vid utveckling av ny teknik

Det är viktigt att personer som använder teknik och hjälpmedel är med vid forskning och utveckling av ny teknik. I den här filmen berättar vi om några av de viktigaste sakerna att tänka på då.

Checklistor

Teamet i Easy Reading har utvecklat flera checklistor. De kan användas för att planera och utvärdera viktiga saker när det gäller samspelet med olika användare.

Checklista – samspel med användare.pdf (109 KB)

Checklista – behandling av data.pdf (110 KB)

Checklista – datainsamling i system.pdf (337 KB)

Projektbroschyr

Cover Leaflet Easy Reading Begripliga Webbsidor

Broschyren om Easy Reading ger en översikt över projektets mål och visar de första funktionerna som utvecklats inom projektet.

Easy Reading broschyr 2019.pdf (354 KB)

Projektaffisch

Projektaffischen ger en överblick över projektets mål, funktioner och några exempel på hur det kan användas.

Easy Reading affisch.pdf (792 KB)