Om oss

Partnerna i projektet har valts ut med tanke på projektets två huvudsakliga aspekter:

  • behovet att förstå och möta användarnas behov
  • och tillgången till den teknologi som behövs för att möta de behoven.

Varje partner deltar i forskning och utveckling inom sitt område, vilket i hög grad håller nere kostnaderna. Projektets resurser utnyttjas för att skapa ett ramverk och verktyg som utnyttjar ramverket.

"I Easy Reading arbetar medforskare tillsammans med forskare och utvecklare. Som arbetsterapeut och forskare arbetar jag tillsammans med medforskare i Sverige. Vi ansvarar för användartesterna i Sverige. Vi är också ansvariga för arbetspaketet om etik och säkerhet."
Eva Holmqvist
Dart
"Jag är projektledare från Funka i detta intressanta och viktiga projekt. På samma sätt som alltid fokuserar Funka på användarens perspektiv, oavsett deras behov. Jag är ansvarig för att koordinera Funkas rapporter och arbete i projektet.
Anders Beinhoff
Funka
"Jag arbetar med social forskning. I projektet är jag involverad i den spännande gränsen mellan medforskare och teknik. Utmaningen är att förstå vad som är svårt för medforskarna och var hindrena finns på Internet. Forskare och medforskare arbetar ihop och informerar sedan våra resultat till utvecklarna. Det måste göras på ett sätt som passar alla som är med. Sedan gör vi användartester för att kontrollera att det blev förstått på rätt sätt eller om det finns förbättringar att göra. Jag gillar att jobba med människor över hela Europa som kommer från många olika bakgrunder. Vi har alla samma mål: att bryta ner barriärerna på Internet."
Sylvia Wolkerstorfer
KI-I
"Som pedagog i assisterat boende och expert på lättläst har jag kunskap om de speciella kommunikativa behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. På PIKSL stöttar jag medforskarna i alla frågor. Eftersom jag tidigare har jobbat inom IT kan jag se båda den tekniska sidan och medforskarnas sidor av saker och ting och jag fungerar som en länk mellan utvecklarna och medforskarna. Det tycker jag är väldigt spännande."
Katja Bieker
Piksl
"För att kunna utveckla teknik som är lätt att använda i Easy Reading måste medforskare och utvecklare arbeta tillsammans på ett bra sätt. Som rehabiliteringstekniker är jag ansvarig för att det blir ett meningsfullt samarbete mellan utvecklare och medforskare. Som forskare är jag ansvarig för att sprida projektets resultat."
Susanne Dirks
TU Dortmund
"På Texthelp tar vi fram program som är enkla och användbara för personer med dyslexi, personer med andraspråk - eller personer som lär sig läsa. Jag är intresserad av ny teknik, och hur den tekniken kan fungera i ett klassrum eller på en arbetsplats. Jag ser till att Easy Reading blir tillgängligt för alla min erfarenhet och intresse för maskininlärning, Sakernas Internet, sensorer och informationssäkerhet."
Martin McKay
Texthelp
"För att se till att vårt bidrag till det här området blir så spritt och hållbart som möjligt kommer resultat från Easy Reading-projektet att integreras i riktlinjer och standariseringsarbetet i W3C. Som W3C:s specialist på tillgänglighet och teknik är jag ansvarig för att koordinera detta projektet och W3C:s arbete."
Shadi Abou-Zahra
W3C

Puzzle with names of all partners