Dina åsikter

Tack för att du har provat Easy Reading! 

Vi skulle uppskatta om du ville ta ett par minuter för att svara på några frågor om installationen, inställningarna och funktionerna.

Med dina svar kan vi fortsätta att förbättra Easy Reading-programmet.