Projektet

Ramverket “Easy Reading” kommer att förbättra den kognitiva tillgängligheten till digitala dokument genom att personanpassa dem i realtid med annotering (med till exempel symboler, bilder, videor), anpassning (av till exempel layout och struktur) och översättning (med till exempel lättläst, Klarspråk, symbolskriftsystem). Inom ramverket används (semi-)automatiska tjänster med olika tekniker för interaktion (t.ex. pop-ups/Text-till-tal (TTS)/undertexter via mushovring eller ögonspårning), vilket ger användaren möjlighet att stanna kvar och arbeta med det digitala originaldokumentet.
Detta ger betyder att användaren inte behöver navigera bort från den ursprungliga sidan utan har full tillgång till innehållet på det sätt som fungerar. Tjänsterna anpassar sig till varje användare genom en personlig profil (sensorbaserad spårning och analys utifrån exempelvis prestationsnivå, förståelse, preferenser, sinnestillstämning, uppmärksamhet, kontext och den individuella inlärningskurvan).

Användarmedverkan

I det tvärvetenskapliga projektteamet finns användare med kognitiva funktionsnedsättningar med i alla faser genom metoden IPAR. Genom detta ser vi till att titta på verkliga användarbehov.

Hållbarhet

Ramverket för “Easy Reading” är utformat som en molnbaserad, fritt tillgänglig stödjande infrastruktur med öppen källkod. Den kommer att nå personer med begränsad läs- och skrivförmåga (t.ex. personer med kognitiva funktionsnedsättningar – ~2.5 % av befolkningen – äldre vuxna, personer med annat modersmål), totalt upp till 25 % i vissa regioner eller länder. Ännu fler människor kommer att kunna ta till sig nytt och okänt innehåll på ett enkelt sätt genom den personanpassade miljön.

Ramverket integrerar och stödjer state-of-the-art och framtida forskningserfarenheter. Det tillhandahåller ett hållbart, användarcentrerat ekosystem för personanpassning och innehåller verktyg för annotering, anpassning och översättning av innehåll. Detta ligger i linje med europeiska mål. Det kommer också att göra det möjligt för de olika applikationerna som tas fram i projektet att komma in på marknaden och därmed i längden påverka infrastrukturen.

Kommentera