Översikt

Kognitiv tillgänglighet på webben är ett aktuellt forskningsämne, och täcks inte fullt ut av dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Många webbsidor är därför svåra att förstå och att navigera för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet Easy Reading har som målsättning att förbättra tillgängligheten på webben. Vi utvecklar tekniska lösningar som ska hjälpa personer med kognitiv funktionsnedsättning att förstå och navigera webbinnehåll.

Mjukvarulösningen ger hjälp genom att webbinnehållet personanpassas i realtid.

Detta uppnås genom:

  • Anpassning av webbsidornas layout och struktur
  • Symboler och filmklipp … erbjuds som stöd till innehållet
  • Omarbetning av innehållet till olika språkliga nivåer, t.ex. Klarspråk och lättläst

Webbsidan anpassas bara om användaren själv aktiverar det. Det betyder att användaren inte behöver navigera bort från den ursprungliga sidan utan har full tillgång till innehållet på det sätt som fungerar

Personalization of web-content

Användarmedverkan

Lösningen kommer att utvecklas i samarbete med användarna enligt IPAR-UCD-metoden.

Det är en kombination av två metoder:

Användarcentrerad design: fokuserar på användarnas behov och krav i alla faser av projektet

IPAR: inkluderande tillvägagångssätt där personer som vanligtvis blir forskade på, helt eller delvis blir deltagare i forskningsprocessen.

Personer med kognitiv funktionsnedsättning arbetar som medforskare i alla faser av projektet och driver forskningen och utvecklingsprocessen för ”sina” lösningar

På detta sätt blir vi säkra på att hänsyn tas till målgruppens behov i varje fas av utvecklingen.

Developers
Recent Posts