Data Privacy Swedish

Dataintegritet är av största vikt för EasyReading-projektet. Generellt kan EasyReading-projektets hemsida besöks utan att avslöja personlig information. Användningen av särskilda tjänster kan emellertid kräva att du begär och behandlar personuppgifter. Denna typ av informationsbehandling – såväl som överlämnande av information till tredje part (så länge det inte finns någon rättslig grund i detta avseende) kommer endast att ske med ditt uttryckliga samtycke.

Cookies

Webbplatsen www.easyreading.eu använder cookies. Cookies är textfiler som är lagrade på din enhet och finns ibland kvar på din enhet efter att du besökt vår webbplats. Detta gör det möjligt för vårt system att identifiera enheten under följande besök och hjälper oss att komma ihåg besökarnas detaljer och sökningar avseende vår webbplats, vilket ger oss möjlighet att förbättra vår webbplatss innehåll och presentation. Informationen som genereras av cookies används endast för vår egen analys.

Anpassa inställningar för Browser Cookie:

Du kan ställa in din webbläsare för att anpassa användningen av cookies enligt dina behov. Klicka på hjälpknappen i din specifika webbläsare för mer information. Genom att inte godkänna användningen av cookies på denna webbplats kan du uppleva vissa funktionsnedsättningar i samband med denna webbplats.

Cookies på vår hemsida

Webbplatsen www.easyreading.eu använder följande cookies:

Google Analytics

Google Analytics används för att analysera webbplatsen www.easyreading.eu. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA-tjänsten (”Google”) och använder cookies för att hjälpa oss att förstå hur du använder den här webbplatsen. Cookies är textfiler som är lagrade på din enhet. Informationen som dessa cookies genererar om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Men eftersom IP-anonymisering är aktiverad på webbplatsen kommer Google att komprimera din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att sättas ihop med andra Google-data.

Möjliga användarinställningar relaterade till Google Analytics:
Du kan förhindra lagring av kakor genom att justera dina webbläsarinställningar i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt databehandling av Google genom att använda länken för att installera i webbläsarens plugin :

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Server loggfiler

Information på denna webbplats identifieras automatiskt och lagras i serverns loggfiler som din webbläsare sedan skickar till oss utan vår hjälp. Dessa är:

  • Webbläsartyper / webbläsarversioner
  • Operationssystemet som används
  • Referreringsadresser
  • Tillgångsdatorns värdnamn
  • Tid för serverbegäran

Denna information tillåter inte att vi identifierar en viss individ. EasyReading-projektet länkar inte dessa data till andra datakällor. Vid eventuella särskilda uppgifter om olaglig användning av vår hemsida förbehåller vi oss dock rätten att retroaktivt granska de insamlade uppgifterna.